Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Zygmunta Augusta

Nazwa niemiecka:

Grünhagenstraße

Dzisiejsza nazwa:

ul. Zygmunta Augusta

Dzielnica:

Wrzeszcz

Inne nazwy:

Arthur-Conrad-Straße po 1933 roku

Uwagi:

Po 1933 roku pierwotna Grünhagenstraße zosta³a nazwana imieniem "brunatnego bohatera", Arthura Conrada, pierwszego cz³onka SA na ¯u³awach.

¬ród³a:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38, T II, s. 47
Strona g³ówna
Akademia Rzygaczy