Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Zbytki

Nazwa niemiecka:

Ketterhagergasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Zbytki

Dzielnica:

Główne Miasto

Inne nazwy:

arta platea versus valvam 14 i 15 wiek
vor dem ketterhagischen Tore 17 do 19 wiek
Ketterhager Thorgasse ok. 1817 roku

Uwagi:

Pocz±tkowo nazwę Ketterhagergasse nosił tylko odcinek od Ogarnej do Za Murami. Dalszy odcinek aż po Podwale Przedmiejskie powstał dopiero w 17 wieku po niwelacji ¶redniowiecznych umocnień. Sam± bramę rozebrano dopiero w 1836 roku. Ten nowy odcinek ulicy zwano po 19 wiek vor dem ketterhagischen Tore 'Przed Bram± Grzeszników'. W Dzienniku Urzędowym z 1817 roku nazywany jest też Ketterhagische Thorgasse 'Bramna Grzeszników'.

Na temat pochodzenia samej nazwy Ketterhagergasse istniało mnóstwo spekulacji. Porównuj±c z innymi miastami hanzeatyckimi, była to prawdopodobnie "ulica domów publicznych".
Także okolica ulicy U Furty nazywana była okresowo Ketterhagen.

¬ródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 112n
Amtsblatt der Königlichen Regierung Danzig. 1817 Nr. 6
Strona główna
Akademia Rzygaczy