Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Wapienna

Nazwa niemiecka:

Kalkgasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Rajska

Dzielnica:

Stare Miasto

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Nazwa Kalkgase pochodzi od tu położonego, w 1399 roku nadanego Staremu Miastu pieca wapienniczego. Nazwa używana była od min. 1497 roku. Według zapisów w Erbbuchu z 1591 roku do ulicy Wapiennej zaliczano także północn± stronę Faulgraben ( ul. Gnilna), natomiast w 1624 roku póĽniejsz± Karrengasse (Wózkowa) - od 1904 roku Am Jakobstor (Przy Bramie Jakuba) - dzi¶ północno-zachodni odcinek ul. Wałowej).
Po wojnie ulica istniała jeszcze jaki¶ czas pod nazw± ul. Wapienna, dzi¶ stanowi północn± czę¶ć ulicy Rajskiej.

¬ródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 60n
M. Granke i M. KuĽniak : Informator Miasta Gdańska. Gdynia 1946
Strona główna
Akademia Rzygaczy