Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Węglowa Brama

Nazwa niemiecka:

Kohlentor

Dzisiejsza nazwa:

n. e.

Dzielnica:

Główne Miasto

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Uliczka ta znajdowała się dokładnie w tym miejscu, w którym pocz±tkowo znajdowała się w murach Zamku brama nosz±ca t± sam± nazwę. Brama istniała jeszcze w połowie 17 wieku, nazwa ulicy Kohlentor pojawia się w 1845 roku.
Po wojnie uliczka istniała jeszcze jaki¶ czas pod star±, poprawnie na język polski przetłumaczon± nazw± Węglowa Brama. Zniknęła w trakcie zabudowywania tej okolicy.

¬ródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 117
M. Granke i M. KuĽniak : Informator Miasta Gdańska. Gdynia 1946
Strona główna
Akademia Rzygaczy