Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Wiosenna

Nazwa niemiecka:

Lenzgasse

Dzisiejsza nazwa:

n. e.

Dzielnica:

Dolne Miasto

Inne nazwy:

bei den Pestilenzhäusern 1650
Pestilenzgasse pocz. 19 wieku
Lenzgasse od 1877 roku
ul. Wiosenna 1945 - ?

Uwagi:

Około 1650 roku ulicę nazywano od położonego w tej okolicy Domu Zarazy bei den Pestilenzhäusern "Przy Domach Zarazy". Na początku 19 wieku skrócono nazwę do Pestilenzgasse (ul. Zarazy), zaliczając do niej także południową stronę Groddeckgasse (Radnej). W roku 1877 problem jej "brzydkiej" nazwy rozwiązano w typowo gdański sposób: ze słowa Pestilenz odrzucono pierwszą sylabę "Pesti-", reszta - "lenzgasse" ( Wiosenna) była nową nazwą.
Po wojnie ulica jeszcze jakiś czas istniała pod nazwą Wiosenna, znikając ostatecznie przy rozbudowie zajezni tramwajowej.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 173
M. Granke i M. Kuźniak : Informator Miasta Gdańska. Gdynia 1946
Strona główna
Akademia Rzygaczy