Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Wilcza

Nazwa niemiecka:

Gertrudengasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Wilcza

Dzielnica:

Przedmieście

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Posesje tej okolicy wymieniono po raz pierwszy w 1429 roku, jako należące do szpitala św. Gertrudy. Sama ulica zdaje się w tym roku jeszcze nie istnieć, ta pojawia się dopiero w drugiej poł. 15 wieku.
Tuż po wojnie ulica ta pojawia się na mapach jako Wilcza, by po kilku latach z nich zniknąć. Dopiero ok. 2006 roku pojawia się ponownie.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 143
M. Granke i M. Kuźniak : Informator Miasta Gdańska. Gdynia 1946
Strona główna
Akademia Rzygaczy