Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Wróblewskiego

Nazwa niemiecka:

Heimatstraße

Dzisiejsza nazwa:

ul. prof. Zygmunta Wróblewskiego

Dzielnica:

Wrzeszcz

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Strona główna
Akademia Rzygaczy