Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Władysława Jagiełły

Nazwa niemiecka:

Schwedenhofstraße

Dzisiejsza nazwa:

ul. Władysława Jagiełły

Dzielnica:

Sopot

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Przedwojenna nazwa Schwedenhofstraße('Szwedzki Dwór') nawiązywała do znajdującego się tutaj w 17 wieku dworu, w którym podczas rokowań pokojowych w pobliskiej Oliwie w latach 1659 - 60, zakwaterowane było poselstwo szwedzkie.

Źródła:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38 T V. II, s. 39
Strona główna
Akademia Rzygaczy