Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Wiosny Ludów

Nazwa niemiecka:

Schuitensteg

Dzisiejsza nazwa:

ul. Wiosny Ludów

Dzielnica:

Śródmieście

Inne nazwy:

ul. Straży Portowej 1945 - 1953

Uwagi:

Nazwa Schuitensteg 'Pomost Szkut' pochodzi z 19 wieku, kiedy to przed podjęciem żeglugi parowej, tutaj znajdowała się przystań ciągniętych przez konie szkut, kursujących do Wisłoujścia.
Po wojnie ulica przez kilka lat honorowała Straż Portową, dzisiejsza nazwa upamiętnia (od grudnia 1953 roku) nie widzieć czemu Wiosnę Ludów, która się w tym miejscu z pewnością nie odbyła.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 77
M. Granke i M. Kuźniak : Informator Miasta Gdańska. Gdynia 1946
Dziennik Bałtycki z 31 grudnia 1953 roku
Strona główna
Akademia Rzygaczy