Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Wileńska

Nazwa niemiecka:

Robert - Ley - Weg

Dzisiejsza nazwa:

ul. Wileńska

Dzielnica:

Wrzeszcz

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Niemieckojęzycznym patronem tej ulicy był Reichsführer der Arbeitsfront (Przewodniczący Związku Zawodowego Rzeszy) Robert Ley, zwany też nieoficjalnie Reichstrunkenbold (Oberpijakiem Rzeszy).

Źródła:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38, T II, s. 335
Strona główna
Akademia Rzygaczy