Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Wiatraczna

Nazwa niemiecka:

Mühlenhof/Mühlenhofer Weg

Dzisiejsza nazwa:

ul. Wiatraczna

Dzielnica:

Oliwa

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Dzisiejsza ul. Wiatraczna sk³ada siê z przedwojennych Mühlenhof 'M³yñski Dwór' i Mühlenhofer Weg 'ul. M³yñskiego Dworu'.
Strona g³ówna
Akademia Rzygaczy