Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Wejhera

Nazwa niemiecka:

Grenzmarkweg

Dzisiejsza nazwa:

ul. Jakuba Wejhera

Dzielnica:

Jelitkowo

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

W dniu 31 maja 1933 nowo założona ulica otrzymała nazwę Grenzmarkweg upamiętniaj±c± utracone przez Niemcy w I wojnie ¶wiatowej na Wschodzie tereny pod zbiorcz± nazw± "Marchii Granicznej".

Po wojnie jej patronem został Jakub Weiher.

¬ródła:

Danziger Staatsanzeiger nr. 58 z 1933 roku
Strona główna
Akademia Rzygaczy