Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Wczasy

Nazwa niemiecka:

Konradshammerstraße

Dzisiejsza nazwa:

ul. Wczasy

Dzielnica:

Brze¼no

Inne nazwy:

Conradshammerstraße

Uwagi:

Zmiana w nazwie ulicy spowodowana by³a zmian± zasad ortografii niemieckiej pod koniec 19 wieku.
Strona g³ówna
Akademia Rzygaczy