Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Wassowskiego

Nazwa niemiecka:

Hermannshoferweg

Dzisiejsza nazwa:

ul. Józefa Wassowskiego

Dzielnica:

Wrzeszcz

Inne nazwy:

ul. Piękna 1945 - 47

Uwagi:

Przedwojenna ulica nosiła nazwę Herrmanshoferweg, gdyż prowadzła pierwotnie do jednego z licznych w tej okolicy dworów, nazywanego od imienia właściciela "Dworem Hermana". Po wojnie ulicę przemianowano początkowo na ul. Piękną, by już w 1947 roku zmienić jej nazwę na ul. Józefa Wassowskiego (początkowo nazwisko to pisywano jako "Wasowskiego"). Do tej pory nie udało się ustalić ni kim był Józef Wassowski ni jakie położył zasługi.

Dawne zdjęcia:

hermanshoeferweg.jpeghermanshoeferweg.jpg

Źródła:

M. Granke i M. Kuźniak : Informator Miasta Gdańska. Gdynia 1946
Strona główna
Akademia Rzygaczy