Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Wagnera

Nazwa niemiecka:

Richard - Wagner - Straße

Dzisiejsza nazwa:

ul. Ryszarda Wagnera

Dzielnica:

Suchanino

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Prowadząca z Suchanina do Diabełkowa droga powstała na początku lat 30, przy okazji budowy osiedla dla bezrobotnych przez Senat Wolnego Miasta Gdańska. W dniu 29 maja 1933 nazwana została imieniem popularnego wówczas kompozytoraq Ryszarda Wagnera (1813 - 1883).

Źródła:

Danziger Staatsanzeiger nr. 58 za 1933 rok
Strona główna
Akademia Rzygaczy