Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Wróbla

Nazwa niemiecka:

Sperlingsgasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Wróbla

Dzielnica:

Dolne Miasto

Inne nazwy:

Katzengasse ok. 1650 roku
Gen. Michała Radziwiłła ok. 1947 roku
Ernesta Thälmanna 1956 - 1990

Uwagi:

Podobnie jak inne ulice na Dolnym Mieście, dzisiejsza ul. Wróbla podzielona była niegdyś kanałem odwadniającym, a jej obie strony nosiły wówczas odmienne nazwy. Część położona po zachodniej stronie kanału nosiła w 1650 r. nazwę Katzengasse ('Kocia'), część po stronie wschodniej - Sperlingsgasse ('Wróbla'). Tak więc kot, aby złapać wróbla, musiałby przeskoczyć na kanałem - kolejny przejaw humoru dawnych Gdańszczan w dziedzinie nazewnictwa ulic. Od roku 1763 całość nosiła nazwę Sperlingsgasse.
Po 1945 r. nadano ulicy imię generała Radziwiłla, a kiedy konotacje generalsko-arystokratyczne zaczęły być niemodne, w dniu 30.10.1953 roku przemianowano ją, oddając ją pod patronat ikony niemieckiego komunizmu - Ernsta Thälmanna. Dopiero w latach 90. XX w. pogodzono generała z komunistą w ten sposób, że powrócono do historycznej nazwy - ulica nazywa się po prostu Wróbla.

Lokalizacja:


Wróbla-Sperlingsgasse obejrzeć na większej mapie

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 176
Dziennik Bałtycki z dnia 30.10.1953 roku.
Strona główna
Akademia Rzygaczy