Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Wiadrownia

Nazwa niemiecka:

Eimermacherhof

Dzisiejsza nazwa:

n. e.

Dzielnica:

Śródmieście / Składy

Inne nazwy:

Gelbe Reihe 2 poł. 19 wieku
Wiadrownia (l. 60. XX w.)

Uwagi:

Nazwa Eimermacherhof ('Dwór Wiadrowników') odnosiła się początkowo do całej okolicy. Do ok. 1800 r. określano tak obszar pomiędzy Große Bäckergasse ('Wielką Piekarską'), Große Gasse ('Wielką') i Kleine Gasse ('Małą'), Schmiedegang ('Kowalską') i Eimermacherhof. Nazwa tej ostatniej pochodzi od znajdującej się tam od poł. XV w. siedziby cechu wiadrowników. W połowie XVIII w. powstawały w okolicy ulice, ale nazwy otrzymywały znacznie później - mniej więcej w latach 1805 - 1814. Wtedy też późniejsza Wiadrownia została nazwana Gelbe Reihe (Żółty Rząd) . Pod koniec 19 wieku zmieniono ostatecznie nazwę na Eimermacherhof. Po II wojnie światowej, mniej więcej do r. 1950 ulica, mimo braku jakiejkolwiek zabudowy, nazywana była "Wiadrownia". Odkąd w pobliżu urządzono pętlę autobusową, trudno dopatrzeć się w terenie jakiegokolwiek śladu ulicy.
Więcej o Domu Wiadrowników w Galerii Nieistniejących Budowli Muzeum Akademii Rzygaczy.

Dawne zdjęcia:

Eimermacherhof1930_01.jpegEimermacherhof1940_01.jpg
1930 1940

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 92
DAdressbuch für Danzig usw. 1902, bz.. 3, s.39
Strona główna
Akademia Rzygaczy