Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Wapiennicza

Nazwa niemiecka:

Kalkort

Dzisiejsza nazwa:

ul. Wapiennicza

Dzielnica:

Główne Miasto / Zamek

Inne nazwy:

Kalkschutenort (1792)

Uwagi:

Nazwa Kalkort ('Wapienne Miejsce'), będ±ca skrótem od Kalkschutenort ('Miejsce Wapiennych Szkut'), pojawia się w 1792 r. i oznacza miejsce, gdzie przybijały szkuty z ładunkiem wapienia - surowca do produkcji wapna.

¬ródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 111
Strona główna
Akademia Rzygaczy