Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Warzywnicza

Nazwa niemiecka:

Petersiliengasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Warzywnicza

Dzielnica:

Główne Miasto

Inne nazwy:

twergasse circa Mutilavam (1357)
twergasse versus forum piscium (1377-78)

Uwagi:

Nazwy twergasse circa Mutilavam ('Przecznica przy Motławie') i twergasse versus forum piscium ('Przecznica naprzeciw Targu Rybnego') zanikaj± z nastaniem XV w. Od 1415 r. utrwala się nazwa Petercziliengasse ('Pietruszkowa'). Pochodzić może od sprzedawanych przy niej warzyw - st±d zapewne powojenna "Warzywnicza".

¬ródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 126
Strona główna
Akademia Rzygaczy