Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Węglarska

Nazwa niemiecka:

Kohlengasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Węglarska

Dzielnica:

Główne Miasto

Inne nazwy:

twergasse sancti Spiritus versus monachos (1354)

Uwagi:

Nazwy ulicy użyczyli mieszkający przy niej węglarze, a zatem jej polskie brzmienie jest poprawniejsze od niemieckiego Kohlengasse ('Węglowa'). Łacińska nazwa, zanotowana w XIV w. oznacza tyle co 'przecznica ul. św Ducha na wysokości mnichów'. Owi 'mnisi', to oczywiście zakonnicy spod znaku św. Dominika, zamieszkujący klasztor przy Kościele św. Mikołaja.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 116
Strona główna
Akademia Rzygaczy