Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Tobiasza

Nazwa niemiecka:

Tobiasgasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Tobiasza

Dzielnica:

Główne Miasto

Inne nazwy:

twergasse circa forum piscium 1353
platea piscatorum 1357
neue Heilig-Geistgasse 1368
platea circa ecclesiam sancti Spiritus 1377/78
kleine Fischergasse 1416
Tomsgasse 1416
platea sancti Tobie 1456

Uwagi:

Skromna uliczka rozpoczynająca się przy Targu Rybnym, przebiegająca tuż przy Szpitalu św. Ducha, nie otrzymała (prznajmniej na stałe) imienia tegoż Ducha, bowiem nazwa ta pozostała w miejscu, skąd przeniesiono szpital - dodajmy, że pozostała do dziś. Uliczka przy szpitalu św. Ducha otrzymała więc imię Tobiasza. Według wszelkiego prawdopodobieństwa nie należy się jednak dopatrywać w owym Tobiaszu świętego patrona, a raczej zupełnie realnego grzesznika, który posiadał dostatecznie reprezentacyjną działkę w tym miejscu, kiedy nazwa się pojawiła, co miało miejsce około 1456 r.
Do ul. Tobiasza (Tobiasgasse) zaliczano również do 1896 część późniejszej Büttelgasse (dzisiaj: Pachołów). Po II wojnie światowej, w ramach przedsięwzięcia szumnie nazwanego "odbudową", ulica Tobiasza nie doczekała się owej odbudowy, została natomiast przegrodzona przez wzniesienie szkoły wzdłuż ulicy Grobla IV, której projekt nie dość, że zdewastował historyczny układ ulic, to jeszcze włączył dawny kościół szpitalny św. Ducha w kompleks szkolny, nadając mu funkcję sali gimnastycznej. Obecnie nieistniejąca praktycznie ul. Tobiasza bywa mylona z równoległą Lazarettgang - Szpitalną.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 138
Strona główna
Akademia Rzygaczy