Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Tkacka

Nazwa niemiecka:

Große Wollwebergasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Tkacka

Dzielnica:

Główne Miasto

Inne nazwy:

platea lanificum 1347
Wollwebergasse do 1805 roku

Uwagi:

Od początku swego istnienia wiązana była z zamieszkującymi ją tkaczami wełny (Wollweber). Rozróżnienie na 'Dużą Tkaczy Wełny' (Große Wollwebergasse) i 'Małą Tkaczy Wełny' (Kleine Wollwebergasse - dzisiejszą Wełniarską) pojawia się dopiero po roku 1805, kiedy część dawnej ulicy Hintergasse otrzymuje własną nazwę. Powojenna nazwa - ul. Tkacka - nie oddaje specyfiki nazwy przedwojennej, jest to jednak spowodowane ubóstwem polskiej nomenklatury rzemieślniczej, która nie odróżnia wielu zawodów, które miały swoje własne nazwy, a nawet własne organizacje cechowe.

Dawne zdjęcia:

Gr._Wollwebergasse_ca_1930.jpg
grossewollwebergasse.jpeg

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 138n
Strona główna
Akademia Rzygaczy