Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Targ Rybny

Nazwa niemiecka:

Fischmarkt

Dzisiejsza nazwa:

Targ Rybny

Dzielnica:

Główne Miasto

Inne nazwy:

Hintermarkt 1645
Hinterfischmarkt 1645

Uwagi:

Targ Rybny założono po 1342 roku, na podstawie przywileju Zakonu dla mieszkańców Głównego Miasta. By Zakon mógł wygodnie korzystać z prawa pierwokupu oferowanych tam ryb, założony został nad Motławą, na terenach między Głównym Miastem a zamkiem zakonnym.
W dokumencie z 1645 roku niezidentyfikowana część Targu Rybnego nazwana została "Hintermarkt lub Hinterfischmarkt"('Tylny Targ' lub 'Tylny Targ Rybny'). Ponieważ w Ratuszu redagowano zazwyczaj dokumenty z punktu widzenia Ratusza, chodzi tu prawdopodobnie o przylegającą do byłego już wówczas Zamku część Targu Rybnego.

Dawne zdjęcia:

Fischmarkt.jpg

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 94 n
Strona główna
Akademia Rzygaczy