Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Tandeta

Nazwa niemiecka:

Tagnetergasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Tandeta

Dzielnica:

Główne Miasto

Inne nazwy:

platea apud sanctum Johannem 1378
czwernegasse 1415 i 1416
tendelmarkt 1415
kleine Vendet 17 wiek

Uwagi:

Kiedy w 1415 r. przeniesiono nazwę Zwirngasse ('Przędzy') na dotychczasową Belgardsche Gasse ('Białogrodzka' – choć prawdopodobnie jest to raczej nazwa pochodząca od nazwiska niż nawiązująca do miejscowości), dzisiejsze ulice Tandeta (Tagnetergasse) i Minogi (Neunaugengasse) nosiły wspólną nazwę Tendelmarkt (~'Pchli Targ'). Od XVII w. nazywana była „Tagnetergasse oder Kleine Vendet“ ('Ulica Tandety, lub Mała Tandeta').
Niemiecka forma wyrazu tandeta - "Tagnete", jest wyrażeniem specyficznym dla gdańskiej niemczyzny. Słowo to wydaje się być zapożyczeniem z francuzczyzny, skąd przeniknął za pośrednictwem staropolszczyzny i kaszubszczyzny, na grunt gdański.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 135n
Strona główna
Akademia Rzygaczy