Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Tuwima

Nazwa niemiecka:

Lindenstraße

Dzisiejsza nazwa:

ul. Juliana Tuwima

Dzielnica:

Wrzeszcz

Inne nazwy:

ul. Lipowa w latach 1945 do min. 1953

Uwagi:

Przedwojenn± Lindenstraße po wojnie najpierw przemianowano na ul. Lipow±. Dopiero po 1953 roku jej patronem zosta³ polski poeta Julian Tuwim.
Strona g³ówna
Akademia Rzygaczy