Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Rybaki Dolne

Nazwa niemiecka:

Niedere Seigen

Dzisiejsza nazwa:

Rybaki Dolne

Dzielnica:

Stare Miasto

Inne nazwy:

by dem nyen Fischmarkt (1495)
mang den Seigen (do końca XVIII w.)
mang den Seigen, leege Seite (od końca XVIII w.)

Uwagi:

Okolica ta użytkowana była przez rybaków z Hakelwerku (Osieka), którzy tam przechowywali swoje połowy w wodach Kanału Raduni w specjalnych pojemnikach (Seigen), po polsku nazywanych "sadzykami". Tak więc nazwę ulicy należałoby przetłumaczyć jako "Dolne Sadzyki". Do końca XVIII w. oba brzegi Raduni nazywane były „mang den Seigen“ ('przy sadzykach'). Dopiero później zaczęto odróżniać 'Dolne' i 'Górne Sadzyki'.

Dawne zdjęcia:

Współczesne zdjęcia:

ródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 77
Strona główna
Akademia Rzygaczy