Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Rajska

Nazwa niemiecka:

Paradiesgasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Rajska

Dzielnica:

Stare Miasto

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Nazwa ulicy pochodzi zapewne od prawdopodobnej gospody "Im Paradies" ('W raju'), której nazwa przetrwała jako określenie posesji na rogu Paradiesgasse (Rajskiej) i Baumgartsche Gasse (Heweliusza) i używana była już od roku 1495.
Po II wojnie światowej przesunięto zachodnią pierzeję zabudowy ku zachodowi, tak że domy tej pierzei stoją dziś na terenie byłych podwórek. W kilka lat po wojnie przyłączono do nie także byłą Kalkgasse (ul. Wapienna), stanowiącą jej przedłużenie w kierunku Bramy św. Jakuba.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 68
M. Granke i M. Kuźniak : Informator Miasta Gdańska. Gdynia 1946
Strona główna
Akademia Rzygaczy