Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Reja

Nazwa niemiecka:

Leegstrieß

Dzisiejsza nazwa:

ul. Miko³aja Reja

Dzielnica:

Wrzeszcz

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Strona g³ówna
Akademia Rzygaczy