Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Reduta Dzik

Nazwa niemiecka:

Bastion Ochs

Dzisiejsza nazwa:

Reduta Dzik

Dzielnica:

Dolne Miasto

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Nadana po wojnie ulicy nazwa, podobnie jak pozostałe nazwy ulic zawierające słowo "Reduta", są przykładem bezmyślnej ignorancji autorów spolszczenia nazw ulic w zajętym w 1945 r. Gdańsku. Wbrew pozorom, różnica pomiędzy bastionem, a redutą jest ogromna. W dużym uproszczeniu - bastion to cześć ciągu wałów otaczających twierdzę, skierowane na zewnątrz, otwarte od strony twierdzy, natomiast reduta to zbudowana w pewnym oddaleniu od twierdzy samodzielna, zamknięta struktura, będąca wyprowadzeniem obrony daleko przed linię właściwych wałów samej twierdzy. Ta różnica jest oczywista dla każdego, kto wie cokolwiek o historii fortyfikacji. Autorzy spolszczenia nazw ulic po roku 1945 najwyraźniej jednak czerpali swoją wiedzę na temat historii miejskich umocnień z Mickiewicza i uznali widać, że słowo bastion jest niemieckie, a jego polski odpowiednik to reduta.
Druga część nazwy też nie ma nic wspólnego z orginalną, bowiem "Ochs" znaczy tyle co Wół a ten z dzikiem ma raczej niewiele wspólnego.
Strona główna
Akademia Rzygaczy