Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Prosta

Nazwa niemiecka:

Richtsteig

Dzisiejsza nazwa:

ul. Prosta

Dzielnica:

Rudniki

Inne nazwy:

Sandweg
ul. księdza Robaka

Uwagi:

Zachodnia część ulicy (przedwojenne domy nr. 1 - 11) należały pierwotnie do Sandweg (Miałki Szlak). Dopiero przed 1937 rokien i tą część przyłączono do dzisiejszej ul. Prostej. Po wojnie do min. 1947 roku ulica nosiła nazwę Księdza Robaka.

Źródła:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38 S. 329
M. Granke i M. Kuźniak : Informator Miasta Gdańska. Gdynia 1946
Strona główna
Akademia Rzygaczy