Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Przyjemna

Nazwa niemiecka:

Wilhelm–Liebknecht–Straße

Dzisiejsza nazwa:

ul. Przyjemna

Dzielnica:

Orunia

Inne nazwy:

Linsingenstrasse (1933-1945)

Uwagi:

Ulica ta, wraz z najbliższ± okolic± należy do obszaru zabudowanego w okresie międzywojennym na Dolnej Oruni. Pocz±tkowo nosiła imię Wilhelma Liebknechta (1826-1900), niemieckiego rewolucjonisty, twórcy Niemieckiej Partii Socjaldemokratyczne (SPD), a następnie w roku 1933 nazwana została imieniem Alexandra von Linsingen (1850-1935), pruskiego generała z lat I wojny ¶wiatowej.

Lokalizacja:


Przyjemna-Liebknechtstraße obejrzeć na większej mapie

¬ródła:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38, T II, s. 256
Strona główna
Akademia Rzygaczy