Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Powstańców Warszawskich

Nazwa niemiecka:

Heinrich–Scholtz-Weg

Dzisiejsza nazwa:

ul. Powstańców Warszawskich

Dzielnica:

¦ródmie¶cie

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Przedwojenna nazwa, nadana 18 maja 1926 roku, upamiętaniała Heinricha Scholtza, nadburmistrza Gdańska w latach 1910-1917.
Po wojnie nadano jej imię uczestników powstania warszawskiego w 1944 r.

¬ródła:

Staatsanzeiger für die Freie Stadt Danzig 1926, Nr.37, s.186
Danziger Einwohnerbuch 1937/38, T II, s. 156
Strona główna
Akademia Rzygaczy