Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Pończoszników

Nazwa niemiecka:

Große Hosennähergasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Pończoszników

Dzielnica:

Główne Miasto

Inne nazwy:

circa Mutilaviam (1357)
iuxta Mutilavam circa valvam libornum (1377/78)
Halvengasse (1415)

Uwagi:

Od poł. XV w. nazwywana była Hosennähergasse (Spodniarzy) od profesji zamieszkałych tam rzemieślników.
Nazwa Halvengasse (Połówkowa) - podobnie jak w przypadku innych tak określanych ulic - nawiązywała do zabudowania ulicy tylko po jednej stronie.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 103
Strona główna
Akademia Rzygaczy