Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Podwale Przedmiejskie

Nazwa niemiecka:

Vorstädtischer Graben

Dzisiejsza nazwa:

Podwale Przedmiejskie

Dzielnica:

Przedmieście

Inne nazwy:

Am Graben (1427-1530)
Aleja Leningradzka 1965 - ok. 1990

Uwagi:

Dzisiejsza ulica - nie mająca już zupełnie charakteru i wyglądu swojej przedwojennej imienniczki - składała się początkowo z trzech ulic:
Odcinek między Lastadią a Poggenpfuhl (Żabim Krukiem) w latach 1385-1508 nazywany był "circa fossam versus poggenpoell" lub "versus poggenpoell", w latach 1526-1530 "versus poggenpol am graven", a w latach 1543-1605 "an graven".
Odcinek pomiędzy Poggenpfuhl i Fleischergasse (Rzeźnicką) w latach 1454-1469 nazywany był "circa fossatum versus poggenpol", w latach 1470-1526 "circa fossatum versus Wulfeshagen", a w latach 1427-1605 "am graven circa Wulveshagen".
Odcinek pomiędzy Fleischergasse i Holzgasse (Kładkami) w roku 1385 nazwany jest "versus curiam cimentorum", w latach 1454-1458 Rossmarkt "Targ Koński", a w latach 1470-1478 "fossatun circa Holtgasse".
Od 1643 r. funkcjonowała nazwa Am Graben (Przy Fosie), która używana była do początku XIX w. równolegle z nazwą Vorstädtischer Graben (Fosa Przedmiejska).
Cały ciąg ulicy leżał wzdłuż fosy rozdzielającej Główne Miasto od Przedmieścia (zasypanej w latach 1617-1640).
Nazwa "versus curiam cimentorum" wskazuje na położony początkowo w tej okolicy wapiennik Prawego Miasta, zaś nazwa "Rossmarkt" na odbywający się tutaj handel końmi.
Po wojnie ulicę nazwano Podwalem Przedmiejskim, co można od biedy uznać za tłumaczeniem starej nazwy. Ok. 1965 roku jednak nadano jej nazwę bardziej "na czasie", nazwano ją Aleją Leningradzką. Około 1990 i ta okazała się być niepoprawną, powrócono więc do pierwszej powojennej.

Dawne zdjęcia:

VorstaedtischerGraben.jpgvorstaedtischeg.jpg

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 151
Strona główna
Akademia Rzygaczy