Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Poznańska

Nazwa niemiecka:

Schmiedestraße

Dzisiejsza nazwa:

ul. Poznańska

Dzielnica:

Sopot

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Od znajdujących się początkowo w tym miejscu kuźni: wiejskiej i dworskiej ulicę nazwano Schmiedestraße (ul. Kuźnicza).

Źródła:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38 T V. II, s. 39
Strona główna
Akademia Rzygaczy