Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Poniatowskiego

Nazwa niemiecka:

Ernststraße

Dzisiejsza nazwa:

ul. księcia Józefa Poniatowskiego

Dzielnica:

Sopot

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Przedwojennej Ernststraße patronował Ernst Claaszen (1856 - 1924), radny miejski w Sopocie, fabrykant cukru i konsul USA w Wolnym Mieście Gdańsku, który przy tej ulicy miał swoją posiadłość.
Po wojnie jej patronem został Józef Poniatowski.
Strona główna
Akademia Rzygaczy