Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Opata Jacka Rybińskiego

Nazwa niemiecka:

Am Schlossgarten

Dzisiejsza nazwa:

ul. Opata Jacka Rybińskiego

Dzielnica:

Oliwa

Inne nazwy:

ul. Armii Radzieckiej 1945 - 1991

Uwagi:

Przed wojną ulica zwała się Am Schlossgarten czyli Przy Zamkowym Ogrodzie. Po wojnie, mimo iż dość niepozorna, otrzymała "szczytne" miano ulicy Armii Radzieckiej. W 1991 roku patronem jej został przeor Jacek Rybiński, człowiek nierozerwalnie z tym miejscem związany.

Źródła:

M. Granke i M. Kuźniak : Informator Miasta Gdańska. Gdynia 1946
Strona główna
Akademia Rzygaczy