Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Okopowa

Nazwa niemiecka:

Karrenwall, Wiebenwall

Dzisiejsza nazwa:

ul. Okopowa

Dzielnica:

Śródmieście

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Ulica powstała po wojnie, z połączenia Karrenwall (Wału Karowego) i Wiebenwall (Wału Wijbego). Obie te ulice powstały na miejscu zniwelowanych na przełomie XIX i XX w. wałów i bastionów południowego odcinka zachodniego frontu umocnień nowożytnych.
Polska nazwa ulicy jest więcej niż ahistoryczna. Z dwojga złego, lepszym rozwiązaniem byłaby kalka istniejącej w Warszawie nazwy ul. Karowej i rozciągnięcie jej na cały ciąg obu dawnych ulic.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 144
Strona główna
Akademia Rzygaczy