Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Ogarna

Nazwa niemiecka:

Hundegasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Ogarna

Dzielnica:

Główne Miasto

Inne nazwy:

platea braseatorum (1336)
platea canum (1378)
Zaggengasse w1806 roku

Uwagi:

Początkowo ulica ta nosiła nazwę Brauergasse (Browarnicza). Od 1378 r. pojawia się w źródłach nazwa Hundegasse (Psia). Do 1415 r. obie nazwy używane były równolegle. Po roku 1415 utrwaliła się nazwa Hundegasse.
Możliwe, że nazwa pochodziła od trasy, którą wiedziono na Wyspę Spichrzów słynne psy strzegące jej nocą, które mieszkały w Dworze Miejskim. Bardziej jednak prawdopodobne jest jej pochodzenie od nazwiska mieszkającej przy niej rodziny Hund.
Zachodnia część tej ulicy nazywana była w 1806 r. Zaggengasse "Szkapia", prawdopodobnie od stacjonowanych w Dworze Miejskim koni.
Spolszczenie nazwy po wojnie jest bardzo nieudane. Nie wiadomo czemu ulica nie mogłaby nazywać się po prostu Psia.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 104ff
Strona główna
Akademia Rzygaczy