Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Oborniki

Nazwa niemiecka:

Ochsengasse

Dzisiejsza nazwa:

n. e.

Dzielnica:

¦ródmie¶cie

Inne nazwy:

ul. Oborniki 1945 - ?

Uwagi:

Pojawia się już w najstarszych księgach z 1400 r. jednakże jeszcze bez nazwy. Od 1495 r. już konsekwentnie pod nazw± Ochsengasse (~Wola,~Wołowa). Nazwa pochodzi zapewne od położonych przy tej ulicy zagród lub obór, w których trzymano te pożyteczne zwierzęta. Po wojnie ulica nosiła przez kilka lat nazwę Oborniki, dzi¶ nie istnieje.

¬ródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 67
M. Granke i M. KuĽniak : Informator Miasta Gdańska. Gdynia 1946
Strona główna
Akademia Rzygaczy