Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Orkana

Nazwa niemiecka:

Winterbergstraße

Dzisiejsza nazwa:

ul. W³adys³awa Orkana

Dzielnica:

Oliwa

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Strona g³ówna
Akademia Rzygaczy