Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Mokra

Nazwa niemiecka:

Brocklosengasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Mokra

Dzielnica:

Główne Miasto

Inne nazwy:

Broklosegasse (1415)
Bruchlosegasse (1416)
Brodlosegasse (koniec XVIII w.)

Uwagi:

Pomijając humorystyczne przekręcenie nazwy ulicy (Brodlosegasse - tj. 'ulica bez chleba' - głodna) pod koniec XVIII wieku, funkcjonowała praktycznie bez zmian od pocz. XV wieku nazwa Brocklosengasse. Pochodzenie oficjalnej nazwy jest nie znane. 'Brocklose' bywa wyjaśniane jako podmokłe miejsce - czyli tak jak wszystkie trudne do wyjaśnienia nazwy miejscowe w Gdańsku, z samym Gdańskiem włącznie.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 87n
Strona główna
Akademia Rzygaczy