Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Mniszki

Nazwa niemiecka:

Große Nonnengasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Mniszki

Dzielnica:

¦ródmie¶cie/Stare Miasto

Inne nazwy:

Graue Nonnengasse 1608

Uwagi:

Od 1608 r. do wieku XVIII nazywana Graue Nonnengasse (Szarych Mniszek), aczkolwiek Walter Stephan przypuszcza, że ta nazwa funkcjonowała od czasu założenia klasztoru Brygidek, mimo, że brak na to dowodów w Ľródłach.

¬ródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 65f
Strona główna
Akademia Rzygaczy