Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Miedziana

Nazwa niemiecka:

Petschowstraße

Dzisiejsza nazwa:

ul. Miedziana

Dzielnica:

Wrzeszcz

Inne nazwy:

Stanisława Dubois 1945 - 1947

Uwagi:

Przedwojenna nazwa upamiętniała Roberta Petschowa, przemysłowca i działacza charytatywnego, zaangażowanego w działania Fundacji Abegga.
Po wojnie ulica przez ok. 2 lata nosiła imię Stanisława Dubois. Około 1947 roku ta nazwa została przeniesiona na byłą Ostrzeile - do tej pory ul Jagienki - byłą zaś Petschowstraße zaś przemianowano na ul. Miedzianą.

Źródła:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38, T II, s. 309
M. Granke i M. Kuźniak : Informator Miasta Gdańska. Gdynia 1946
Przewodnik Gdańsk Gdynia Sopot 1947
Strona główna
Akademia Rzygaczy