Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Mała

Nazwa niemiecka:

Kleine Gasse

Dzisiejsza nazwa:

n. e.

Dzielnica:

Stare Miasto

Inne nazwy:

ul. Mała 1945 - ?

Uwagi:

Ulicę wymieniono po raz pierwszy w 1769, jeszcze bez własnej nazwy, jako część składową Wiadrowni (Eimermacherhof). Pod nazwą Kleine Gasse (ul. Mała) wymieniana jest od 1817 roku.
Po wojnie, która z tej uliczki pozostawiła tylko ruiny, nazwano ją ul. Mała, by ją po niewielu latach i uprzątnięciu gruzów zlikwidować.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 116
M. Granke i M. Kuźniak : Informator Miasta Gdańska. Gdynia 1946
Strona główna
Akademia Rzygaczy