Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Masońska

Nazwa niemiecka:

Logengang

Dzisiejsza nazwa:

n. e.

Dzielnica:

Śródmieście

Inne nazwy:

Schinkelgasse 1428 rok
Stinkgang od 1656 roku
Kleiner Stinkgang po 1656 roku
Langer Gang od 1933 roku
ul Masońska 1945 - ?

Uwagi:

Najstarsza nazwa Schinkelgasse pochodzi od nazwiska, prawdopodobnie właściciela posesji przy tej ulicy. Ponieważ uliczka leżała w niezbyt wytwornej okolicy, nazywano ją już w 17 wieku Stinkgang (Smrodliwy Zaułek). Ponieważ pobliski Schützengang (ul Strzelecką) ze względu na zapachy także w tym czasie identycznie nazywano, zaczęto dla rozróżnienia obu tą uliczkę zwać Kleiner Stinkgang (Mały Smrodliwy Zaułek). Dopiero w 1877 roku zmieniono tą nazwę, nazywając ulicę od zbudowaniej tutaj loży Eugenia Logengang (Zaułkiem Loży). Po zakazie masonerii przez hitlerowskie władze uliczkę przemianowano na Langer Gang (Długi Zaułek). Po wojnie ulica jeszcze przez jakiś czas istniała pod nazwą ul. Masońska.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 185
M. Granke i M. Kuźniak : Informator Miasta Gdańska. Gdynia 1946
Strona główna
Akademia Rzygaczy