Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Mało Dobrych

Nazwa niemiecka:

Büttelhof

Dzisiejsza nazwa:

n. e.

Dzielnica:

Główne Miasto

Inne nazwy:

Gang nach der alten Büttelei 17 wiek
Alte Büttelei po 1937 roku
Mało Dobrych 1945 - ?

Uwagi:

Nazwa tej małej ślepej uliczki pochodzi od położonego tutaj "Starego Dworu Pachołów", czyli siedziby miejskich pracowników sanitarno - porządkowych, także warsztatu pracy miejskiego hycla i pracownika zbierającego padlinę.
Nazwa obejmowała początkowo także przyległą Portechaisengasse (Lektykarską). Po przeniesieniu pachołów miejskich w 1485 roku do nowego Dworu, uliczką tą nazywano Gang nach der alten Büttelei "Drogą do Starego Dworu Pachołów". W późniejszych czasach tą przydługą nazwę skrócono na Büttelhof (Dwór Pachołów). Wreszcie przed 1937 rokiem zmieniono nazwę na Alte Büttelei (Stary Dwór Pachołów).
Po wojnie uliczka istniała jeszcze kilka lat pod raczej komiczną nazwą ulica Mało Dobrych.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, S 90
M. Granke i M. Kuźniak : Informator Miasta Gdańska. Gdynia 1946
Strona główna
Akademia Rzygaczy