Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Mostek

Nazwa niemiecka:

An der Schiffchenbrücke

Dzisiejsza nazwa:

ul. Mostek

Dzielnica:

Rudniki

Inne nazwy:

Protazego w latach 1945 od ok. 1950

Uwagi:

Przedwojenna ulica An der Schiffchenbrücke (Przy Stateczkowym Mo¶cie) nazwano po wojnie najpierw ul. Protazego, by ok. 1950 roku przemianowaæ j± ponownie, tym razem na ul. Mostek.

¬ród³a:

M. Granke i M. Ku¼niak : Informator Miasta Gdañska. Gdynia 1946
Strona g³ówna
Akademia Rzygaczy