Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Młodzieży Polskiej

Nazwa niemiecka:

Jungstraße

Dzisiejsza nazwa:

ul. Młodzieży Polskiej

Dzielnica:

Brzeźno

Inne nazwy:

ul. Walki Młodych w latach 1945 - 1960/61
ul. Janka Krasickiego w latach 1960/61 - 1977

Uwagi:

Przedwojenną Jungstraße po wojnie najpierw nazwano dość ogólnikowo ulicą Walki Młodych. Około roku 1964 skonkretyzowano o jaką to walkę chodzi, nazywając ją imieniem konkretnego młodego bojownika: Janka Krasickiego. Podobno kłopoty poczty związane z istnieniem drugiej ulicy Krasickiego (tym razem Ignacego) w Brzeźnie spowodowały w 1977 roku ponowne przemianowanie ulicy, tym razem na Młodzieży Polskiej.

Źródła:

Strona główna
Akademia Rzygaczy