Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Malczewskiego

Nazwa niemiecka:

Oberstraße

Dzisiejsza nazwa:

ul. Jacka Malczewskiego

Dzielnica:

¦ródmie¶cie

Inne nazwy:

Günter - Deskowski - Straße po 1938 roku

Uwagi:

Strona g³ówna
Akademia Rzygaczy